Bli en bedre leder
Er for relativt nye ledere som ønsker å starte på rett sted.Er vårt fullskala lederutviklingsprogram.Programmet for de som ønsker mer lederutvikling.

Kommende kurs

Visjonen er å gjøre organisasjoner bedre!

Human er en bedrift hvor det å være jordnær og nøktern, 
kombineres med høy faglig kvalitet og kompetanse.
Vi leverer tjenester til bedrifter over hele landet, og vår spisskompetanse er innen rekruttering og lederskap. 
I Human har vi entusiastiske ansatte som alle har ledererfaring.
Vi er  lokalisert i Bergen, Haugesund og Stavanger.

Vi deler vår kunnskap

Har dere behov for bedriftsinterne kurs, workshop eller foredrag?
Våre kurs og foredrag tar utgangspunkt i reelle behov og vi tilbyr innhold som er i tråd med dette.
Ønsker dere skreddersydde kurs setter vi selvsagt sammen et kursforløp som dekker alle dine spesifikke behov. Både digitalt og ved fysiske samlinger.